Diensten

Dienstverlening: Industriële weegtoestellen

De firma Al Wegen biedt een volledige service garantie aan om uw industriële weegtoestellen en weegsystemen samen met u zo accuraat mogelijk te houden. Wij bieden u een hoogstaand service niveau aan door onze snelle en volledige dienstverlening. Onder meer installatie, onderhoud, herstellingen en herijkingen van industriële weegsystemen.

Wij beschikken over een stock voorraad om aan uw toekomende weegprojecten zo snel mogelijk tegemoet te komen.

Geaccrediteerde keuringsinstelling:

De firma Al Wegen is een BELAC erkende keuringsinstelling (nummer 336-INSP)  van niet-automatische weegwerktuigen conform  NBN EN ISO/IEC 17020. Wij kunnen hierdoor uw weegtoestellen en weegbruggen inspecteren en herijken en u hiervan een geldig herijk ijkattest afleveren onder de vorm van een Verslag van Metrologische Inspectie.

Dienstverlening: Al Wegen software

Onze IT-afdeling waakt continu over de bij u geïnstalleerde Al Wegen beheersoftware. Nieuwe updates van de softwarepakketten worden automatisch verstuurt naar de geabonneerden en back-ups van de database worden genomen om uw gegevens optimaal te beschermen.  Klantgerichte updates worden bij u online geïnstalleerd zodat u de vernieuwde software zo snel mogelijk in dienst kan nemen.  Met onze module Hulp op afstand kunnen wij u tijdens de kantooruren telefonisch en on-line bijstaan.

Voor Hulp op afstand te activeren, klik hier.

Verhuur van ijkgewichten en weegtoestellen:

Wij beschikken over een erg uitgebreid gamma weegtoestellen, tafelweegschalen en transpaletten met weegsysteem om aan uw tijdelijke vraag een oplossing te bieden.

De huurperiode kan variëren evenals het aantal.

Naast de weegtoestellen kunnen ook ijkgewichten gehuurd worden om uw interne of externe controles uit te voeren met geijkte controlegewichten.