Weegoplossing op maat voor de metaalindustrie

Voor onze klant, een internationaal bedrijf dat uitblinkt in het recycleren en raffineren van non-ferro materialen gingen wij wederom de uitdaging aan om een weegoplossing op maat te ontwikkelen. Onze klant behandelt de meest complexe secundaire grondstoffen en raffineert deze naar nieuwe metaalproducten.

De uitdaging

Binnen de sector van de klant gelden er internationale standaarden waaraan zij moeten voldoen. Daarnaast stelt onze klant zelf ook strenge eisen aan zijn toeleveranciers. Daarom is bemonstering en analyse een belangrijk onderdeel van het productieproces.

Bij een inkomende batch grondstoffen die aan kwaliteitsanalyse wordt onderworpen, gaat men steeds een staal van de grondstof afnemen voor chemische analyse. Pas nadat deze voldoet aan de vooropgestelde eisen gaat men over tot het finaliseren van de aankoop van deze grondstoffen.

Het is precies voor die fase van bemonstering dat de klant onze expertise inriep om zijn bedrijf te voorzien van een weegtoestel op maat. Het betreft hier een mobiele weegschaal, met een volledig autonome batterij die ter plaatse kan registreren en etiketteren.

De weegschaal dient overigens zowel manueel als met een heftruck verplaatsbaar te zijn. Verder liet onze klant ook weten dat hij niet overal in zijn productiezalen over een gladde ondergrond beschikt. Met deze factoren moesten we dan ook rekening houden indien het weegtoestel van wielen wordt voorzien. Bovendien moest de weegschaal geijkt afgeleverd worden, omdat deze dient voor gebruik in het commerciële circuit.

Het is precies voor die fase van bemonstering dat de klant onze expertise inriep om zijn bedrijf te voorzien van een weegtoestel op maat. Het betreft hier een mobiele weegschaal, met een volledig autonome batterij die ter plaatse kan registreren en etiketteren.

Onze oplossing

Onze vertegenwoordigers gingen allereerst  langs bij de klant om de werking en specifieke noden van de klant te verkennen. Alle vragen en behoeften van de klant werden gebundeld door onze commerciële dienst en samengevoegd tot een concrete vraag aan onze ontwikkelingsafdeling.

Die laatstgenoemde afdeling vertrok in eerste instantie van een bestaand stationair toestel binnen ons gamma en paste dit aan op de klantvraag.

We ontwikkelden een geijkt weegsysteem met een uit RVS vervaardigd weegplateau en indicator. Het weegsysteem kreeg een aangepast frame met uitsparingen voor de vorken van een heftruck en met handvaten voor manuele verplaatsingen. Het geheel werd eveneens voorzien van grote rubberen wielen die geschikt zijn voor een ruwe ondergrond.

Verder lieten wij, eveneens op vraag van de klant, de standaard voorziene kabelhaspel weg. In plaats van deze haspel voorzagen wij een compacter systeem met smalle profielen om de kabel op te wikkelen.

Het toestel moest vooral mobiel en autonoom kunnen fungeren. Om aan deze eis te voldoen ontwikkelden onze diensten een krachtige en compacte mobiele batterij die alle onderdelen van het systeem voedt. De batterij beschikt over voldoende autonomie om gedurende de gehele productieshift op zichzelf te functioneren en kan daarnaast ook tijdens het opladen in gebruik blijven.
Ook de afdrukweergave van het etiket werd samen met klant besproken en ontwikkeld.

Vooraleer we tenslotte overgingen tot de opmaak van een compleet en definitief projectontwerp, legden wij ter goedkeuring een voorontwerp van het weegsysteem voor aan de klant. Na de laatste fine-tuning en optimalisatie aan de hand van bijkomende opmerkingen werd er een finale projecttekening opgemaakt en gingen wij over tot effectieve productie van het weegsysteem.

De klant bleek zeer tevreden te zijn over onze aangeboden oplossing en bestelde, na een succesvolle eerste ingebruikname, nog enkele van deze weegsystemen bij.

Ook na oplevering van de systemen ontfermen wij ons uiteraard over het onderhoud en alle vereiste service-interventies.

Bent u geïnteresseerd in onze weegoplossingen?

Voor zowel de verhuur als verkoop van weegsystemen kan u bij Al-Wegen terecht. De firma Al-Wegen is reeds decennia werkzaam in de industriële sector. Wij zijn uitgegroeid tot een middelgrote KMO als totaalleverancier van industriële weegsystemen. Door kwaliteit en service hoog in het vaandel te dragen hebben we een brede waaier aan klanten kunnen uitbouwen.

Wilt u meer toelichting bij een van onze diensten of een offerte?