Weegbruggen

De Al-Wegen weegbruggen zijn doorgaans betonnen prefab modules die het mogelijk maken om een volledige weegbrug op zeer korte tijd in dienst te kunnen nemen. Voor tijdelijke werven of voor locaties die kunnen wijzigen, hebben we een gamma aan stalen mobiele weegbruggen die direct kunnen opgebouwd worden op een geschikte bestaande wegenis.

De weegbruggen worden gekoppeld aan het gamma weegindicatoren met eventueel bijhorende computersoftware om uw gewichtsregistraties te beheren. Bijkomend kunnen randapparatuur als camera’s en verkeerlichten uw toegangscontrole verhogen.